Unikalność Księstwa Lichtenstein na tle innych organizacji państwowych można zobrazować szczególnym, a zarazem niezwykle efektywnym połączenia cech pozornie dalekich od siebie. Z jednej strony, na czele z dziedzicznym monarchą, dysponującym zakresem osobistej władzy politycznej tak szerokim, iż wśród europejskich monarchów większe prerogatywy przypisane są jedynie do absolutystycznej władzy papieża, Księstwo Lichtenstein wydaje się być epigonem austriackiego cesarstwa, reliktem minionej epoki. Z drugiej strony Lichtenstein funkcjonuje niemal jak nowoczesna firma, wyspecjalizowana w wybranych dziedzinach gospodarki i nastawiona na maksymalizację zysku.

Podobnie jak podmiot gospodarczy postępujący zgodnie ze strategią outsourcingu, Lichtenstein przekazał określone, często podstawowe funkcje państwowe innym państwom. Przykładowo, zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego nieposiadającemu własnej armii Lichtensteinowi zostało powierzone Szwajcarii, podobnie zresztą jak zadanie administrowania pocztą oraz pełnienia służby granicznej i celnej na granicy z Austrią (Lichtenstein i Szwajcaria od 1923 r. tworzą jeden obszar celny). Do austriackich więzień są odsyłane osoby skazane w księstwie na dłużej niż 2 lata więzienia, a austriackim kolejom zostało powierzone zadanie administrowania liniami kolejowymi w Lichtensteinie (co nie wydaje się zbyt dużym obciążeniem biorąc pod uwagę całkowitą długość tych linii wynoszącą 9,5 km). Poza ww. funkcją strzeżenia nienaruszalności granic państwa, Lichtenstein przekazał Szwajcarii również szereg istotnych kompetencji z zakresu polityki ekonomicznej. Obecnie system gospodarczy i socjalny księstwa oparty jest w znacznej mierze o ustawodawstwo szwajcarskie i zawierane przez to państwo umowy międzynarodowe. Lichtenstein nie prowadzi własnej polityki monetarnej, a jego walutą narodową jest frank szwajcarski.

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z partnerami zajmuje się wszelkimi kwestiami podatkowymi oraz handlowymi związanymi z prowadzeniem biznesu w Liechtensteinie. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek w Księstwie Liechtensteinu, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Specjaliści z departamentu Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego pomogą w przygotowaniu umowy spółki prawa Liechtensteinu dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta lub jeżeli jest taka potrzeba przygotują umowę inwestycyjną. Prawnicy Kancelarii chętnie doradzą odnośnie planowanej restrukturyzacji Państwa biznesu, której częścią jest spółka prawa Liechtensteinu. Ponadto zespół doradzi Państwu odnośnie lokalnego prawa handlowego, w tym procesów dotyczących reorganizacji spółek prawa Liechtensteinu, tj. podwyższenie kapitału, zmiana umowy spółki, sprzedaż udziałów, umorzenie udziałów, przekształcenie spółki, zmiany siedziby (redomiciliation), łączenie spółek związanych na prawie Liechtensteinu jak i transgraniczne łączenia spółki prawa Liechtensteinu ze spółką znajdującą się poza granicami Księstwa. Zajmujemy się również doradztwem związanym z zakończeniem prowadzenia biznesu w Księstwie Liechtensteinu w tym przeniesieniem majątku do wspólników oraz likwidacją spółki.

Jeżeli chcesz założyć spółkę prawa Liechtensteinu zapraszamy do współpracy!